fbpx
 

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Horst Raid

Artikel 1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers aan Horst Raid 2024. Door in te schrijven, wordt de inschrijver geacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben en er zich naar te schikken.

Artikel 2 – Inschrijving en betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving te betalen en dit via het inschrijvingsplatform SQM Time. Meer informatie omtrent de verwerking van gegevens door SQM Time, kan je terugvinden in hun privacyverklaring.

Artikel 3 – Annulering

Tot en met 14 dagen voor het event kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Dit kan door een mail te sturen naar hallo@horstraid.be. De reeds betaalde inschrijvingssom wordt dan binnen de 14 dagen na het einde van het toernooi teruggestort. Wordt er nadien geannuleerd, dan wordt de inschrijvingssom niet terugbetaald.

Artikel 4 – Informatie

De informatie op de website in verband met wedstrijdschema’s is informatief. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. Een aantal dagen voor het event worden de deelnemers nog per mail op de hoogte gebracht van de definitieve dagindeling.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Artikel 6 – Overmacht

Ingeval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, … heeft de organisatie het recht het toernooi te verschuiven naar een latere datum of te annuleren. In geval van overmacht zal er geen mogelijkheid bestaan tot terugvordering van het betaalde inschrijvingsgeld.

Artikel 7 – Portretrecht

Door deel te nemen geeft de deelnemer de organisatie het recht foto’s en video’s vrij van portretrecht openbaar te maken en deze voor promotionele doeleinden in te zetten.

Artikel 8 – contactgegevens

Lizards Lubbeek Volleycenter VZW
Staatsbaan 52
3210 Lubbeek
Telefoonnummer (Rob van Roy): +32 486 54 77 26

MEET THE LIZARDS

Horst Raid is een organisatie van Learn2Move en de Tofste Sportclub Van Leuven - Lizards Lubbeek-Leuven.

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis het laatste nieuws over de Horst Raid niet door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.